Internetowy Serwis Map

POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Prezentowane mapy w Internetowym Serwisie Map Powiatu Tarnogórskiego mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalny. Nie mogą też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 
Wszelkie prawa do Internetowego Serwisu Map Powiatu Tarnogórskiego oraz prezentowanych na niej zasobów posiada Powiat Tarnogórski oraz Gminy biorące udział w tworzeniu systemu.

Kopiowanie i publikowanie map bez zgody jest zabronione.
 
Zezwala się na umieszczanie linku do Internetowego Serwisu Map Powiatu Tarnogórskiego bądź wybranego widoku serwisu na własnych stronach internetowych. Odwołanie takie nie może być realizowane poprzez framing stron serwisu.